รับการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระดับจังหวัดและระดับภาค โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รับการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระดับจังหวัดและระดับภาค โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย รับการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระดับจังหวัดและระดับภาค โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะกรรมการประเมินจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการภาคบาทหลวงชินวัฒน์...
กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมบูรณาการให้กับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามแนวทางของ สสวท.

กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมบูรณาการให้กับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามแนวทางของ สสวท.

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยได้รับเชิญจากโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม ให้จัด กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมบูรณาการให้กับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามแนวทางของ สสวท. ระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม...
THAITAE TAEKWONDO CHAMPIONSHIP & HAPKIDO CENTRAL REGION

THAITAE TAEKWONDO CHAMPIONSHIP & HAPKIDO CENTRAL REGION

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน “THAITAE TAEKWONDO CHAMPIONSHIP & HAPKIDO CENTRAL REGION” จัดขึ้น ณ MCC HALL เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 25651.นายพีระพัฒน์ พวงลำเจียก...
กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา จัดกิจกรรมวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อเปิดโอกาสและปลูกฝังให้นักเรียนได้ทำบุญ รักษาศีล ชำระจิตใจให้ผ่องใส กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา กิจกรรมฟังธรรมเทศนา กิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝนและจตุปัจจัยแก่พระภิกษุ โดย บาทหลวงยอห์น ลิสซันดริน อธิการ...
ประกวดคัดลายมือและระบายสีภาพ เนื่องในวันสุนทรภู่

ประกวดคัดลายมือและระบายสีภาพ เนื่องในวันสุนทรภู่

กลุ่มสาระภาษาไทยจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัล แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาที่ชนะการประกวดคัดลายมือและระบายสีภาพ เนื่องในวันสุนทรภู่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีบาทหลวงยอห์น ลิสซันดริน อธิการ...