เลือกหน้า
SJ Science Camp 2019

SJ Science Camp 2019

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม SJ Science Camp ณ ศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 16-17 สิงหาคม 2562 โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม สามารถดูภาพเพิ่มเติมจากศูนย์รวมตะวันได้ที่...