วจนพิธีกรรม สมโภชนักบุญยอห์น บอสโก ตรีวารวันที่ 3

วจนพิธีกรรม สมโภชนักบุญยอห์น บอสโก ตรีวารวันที่ 3

วจนพิธีกรรม สมโภชนักบุญยอห์น บอสโก ตรีวารวันที่ 3 ได้รับเกียรติจากบาทหลวงวัฒนา สีสาวรรณ เป็นประธานในพิธี 26 มกราคม 2566 ณ อาคารโดม...
วจนพิธีกรรม สมโภชนักบุญยอห์น บอสโก ตรีวารวันที่ 2

วจนพิธีกรรม สมโภชนักบุญยอห์น บอสโก ตรีวารวันที่ 2

วจนพิธีกรรม สมโภชนักบุญยอห์น บอสโก ตรีวารวันที่ 2 ได้รับเกียรติจากบาทหลวงวรายุทธ เจริญภูมิ เป็นประธานในพิธี 25 มกราคม 2566 ณ อาคารโดม...
วจนพิธีกรรม สมโภชนักบุญยอห์น บอสโก ตรีวารวันที่ 1

วจนพิธีกรรม สมโภชนักบุญยอห์น บอสโก ตรีวารวันที่ 1

วจนพิธีกรรม สมโภชนักบุญยอห์น บอสโก ตรีวารวันที่ 1 ได้รับเกียรติจากบาทหลวงชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร เป็นประธานในพิธี 24 มกราคม 2566 ณ อาคารโดม...
พิธีรับมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน

พิธีรับมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน

พิธีรับมอบถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖...
วันครู 2566

วันครู 2566

ขอแสดงความยินดีกับคุณครู รางวัลครูปฏิบัติการสอนครบ ๒๕ ปี คุณครูลัดดา คะชะเนตร คุณครูลัดดาวัลย์ พลอยจินดา คุณครูภัทราวรรณ ฤทธิ์เดช รางวัลครูดีเด่น ระดับปฐมวัย คุณครูจิดาภา วงษ์เรืองทอง ระดับประถมศึกษา คุณครูสมใจ เกิดสุข ระดับมัธยมศึกษา คุณครูพรรณทิพา ตริบุณฑริก...
วันเด็ก 2566

วันเด็ก 2566

รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี สภานักเรียนโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย สโมสรลีโอ และงานกิจกรรมนักเรียน ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ สนามกีฬาเทศบาลบ้านโป่ง เพื่อร่วมกันส่งมอบความสุขให้กับน้อง ๆในเขตเทศบาลบ้านโป่ง ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 14 มกราคม 2566...