sarasitmail@gmail.com

 

ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 นักเรียนอายุ 5-11 ปี

ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 นักเรียนอายุ 5-11 ปี

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยเป็นเจ้าภาพด้านสถานที่จัดฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 นักเรียนอายุ 5-11...
คณะผู้ใหญ่ให้การต้อนรับอัคราธิการคณะซาเลเซียน

คณะผู้ใหญ่ให้การต้อนรับอัคราธิการคณะซาเลเซียน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 คณะผู้ใหญ่ให้การต้อนรับอัคราธิการคณะซาเลเซียน Fr. Ángel Fernández ARTIME ผู้สืบตำเหน่งของคุณพ่อบอสโก คนที่ 10...
การแสดงละคร วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2563

การแสดงละคร วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2563

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรมการแสดงละครประวัติวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เนื่องในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติไทย พร้อมเทิดพระเกียรติให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว...
มอบรางวัลการประกวดวาดภาพ โครงการศิลปินแห่งศิลปากร ประจำปี 2563

มอบรางวัลการประกวดวาดภาพ โครงการศิลปินแห่งศิลปากร ประจำปี 2563

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพในห้วข้อเรื่อง สืบสานงานศิลป์แผ่นดินแม่ ณ โรงเรียนสาธิตศิลปากร ในโครงการศิลปินแห่งศิลปากร ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563...