sarasitmail@gmail.com

 

รายการแข่งขัน STRINGPLAY “YOYO CONTEST 2022”

รายการแข่งขัน STRINGPLAY “YOYO CONTEST 2022”

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนายคฑาทิป ยั่งยืน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ได้รางวัลคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 2 ประเภท ROOKIE และผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย รายการแข่งขัน STRINGPLAY “YOYO CONTEST 2022” เมื่อวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2...
การแข่งขัน “YEC Cover Dance ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 7”

การแข่งขัน “YEC Cover Dance ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 7”

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐนันท์ อ่อนแช่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน “YEC Cover Dance ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 7” จัดโดย YEC Ratchaburi เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 ในงานหอการค้าแฟร์ ณ...
“ศรีภาษาวาทศิลป์” ครั้งที่ 3

“ศรีภาษาวาทศิลป์” ครั้งที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม “ศรีภาษาวาทศิลป์” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ หอประชุมเจียรวนนท์ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สนใจ...