sarasitmail@gmail.com

 

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 ผลการแข่งขันในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาดังนี้1.ตอบปัญหาสังคมศึกษา...
ลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการ

ลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการ

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย โดยการนำของบาทหลวงชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายชาญชัย หมันประสงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากรและแผนงาน และนายกิตติศักดิ์ ศิริสุโขดม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการ...
ให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องการดูแลสุขภาพและการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-2019

ให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องการดูแลสุขภาพและการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-2019

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลซานคามิลโล ให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องการดูแลสุขภาพและการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-2019 และไข้หวัดใหญ่ 13 มิ.ย....
พิธีไหว้ครู ๒๕๖๕ “อาจาริยบูชา”

พิธีไหว้ครู ๒๕๖๕ “อาจาริยบูชา”

พิธีไหว้ครู ๒๕๖๕”อาจาริยบูชา”สุภาพบุรุษน้ำเงิน-ขาว น้อมบูชาครูวันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ณ อาคารโดม...