เลือกหน้า
ทัศนศึกษา ป.6 ปีการศึกษา 2562

ทัศนศึกษา ป.6 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ป.6 ณ เขาวัง แหลมผักเบี้ย เดอะฟิลล์แอนนิมอลดรีม...
ทัศนศึกษา ป.1 ปีการศึกษา 2562

ทัศนศึกษา ป.1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.1 ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพ สวนจตุจักร แห่งที่ 1...
ทัศนศึกษา ป.5 ปีการศึกษา 2562

ทัศนศึกษา ป.5 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นป.5 ณ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ อุทยานแดนมังกร และวัดปาเลไลยก์...